God helse – kva er det?

Verdens helseorganisasjon WHO som vart etablert i 1948 har definert helse som «Ein tilstand av fullkome kroppsleg, sjeleleg og sosialt velvere og ikkje berre fråvere av sjukdom». Dette er ein veldig brei definisjon og WHO skriv sjølv at «mange meiner denne definisjonen fungerer dårleg fordi den er uoppnåeleg».

Denne artikkelen vart fyrst publisert i Avisa Hordaland. Les heile artikkelen her: