Digital detox?

Samhandling – interaksjon, ord som skildrar samspel eller vekselvirkning mellom to eller fleire aktørar som handlar med kvarandre. Direkte kommunikasjon. Tale, kjærteikn, ansiktsutrykk. Felles for desse er at dei opprettheld og utviklar forholdet mellom partane. Men samhandling føreset ei viss grad av gjensidighet.

Denne artikkelen vart fyrst publisert i Avisa Hordaland. Les heile artikkelen her: