Personvernerklæring GMB Aktiv Helse AS

Her kan du lesa om korleis GMB Aktiv Helse samlar inn, tar vare på og brukar personopplysningar.

Nettstadadresse:

Framside

Behandlingsansvarleg

Behandlingsansvarleg, representert ved dagleg leiar, er ansvarleg for behandling av personopplysningar hjå GMB Aktiv Helse.

Kontaktopplysingar:

GMB Aktiv Helse
Idrottsvegen
5700 Voss
Tlf. 918 78 239
E-post: gunnmarit@gmbaktivhelse.no

Påmelding til kurs

Persondata som trengs til påmelding på kurs vert lagra i ein sikker database drifta av Maota AS. Påmelding til nettkursa vert drifta på eigen konto hjå Thinkific. Personvernerklæringa for nettkursa finn du her: https://www.thinkific.com/privacy-policy/

Det er kun behandlingsansvarleg og driftsleverandør Maota AS som har tilgang til desse data, for å kunna tilpassa kursa og sende ut informasjon om dei.

Nyheitsbrev

GMB Aktiv Helse sender ut nyheitsbrev med marknadsføringsinnhald til kundar som har gitt samtykke til dette. Du kan avslutte tenesta nyheitsbrev kor tid som helst ved å trykke på lenka om avmelding nyheitsbrev som står nedst i alle nyheitsbrev, eller ved å ta kontakt med behandlingsansvarleg direkte.

Besøk på heimesida

Det er frivillig for dei som besøker heimesida vår å gje oss personopplysningar i samband med tenester som t.d. å få tilsendt nyheitsbrev.

Opplysningar som vert samla inn i samband med drift av heimesida vert lagra på eigen server som vert drifta av leverandøren vår. Det er berre GMB Aktiv Helse og underleverandør som har tilgang til opplysningane som vert samla inn. Du finn meir informasjon om personvern og personvernrelaterte saker hjå datatilsynet.no.