Referansar

Frå workshopen "Korleis ta gode valg i ein stressande kvardag"

Workshop med Gunn Marit er ei god stund, der ein både får jobba med kroppen og reflektert over kva godt ein kan gjera for seg sjølv.
Barnehagekvardagen kan til tider vera travel, ha høge emosjonelle krav og fysiske belastningar som løft og arbeidsstillingar, noko som gjer at barnehagesektoren ligg høgt på lista over yrker med høgt sjukefråvær, spesielt knytt til muskel- og skjelettplager. For oss har det difor vore viktig å jobba førebyggande, og oppfylgjing frå ein lokal, kunnskapsrik og engasjerande fysioterapeut har vore gull verdt!

Gunn Marit har laga opplegg til oss på personalmøte med praktiske øvingar, der me får kjenna etter korleis kroppen og pusten vår er, og bli bevisst kva som skjer om me endrar til dømes måten me pustar på. Me har fått tips til avspenningsøvingar og øvingar som styrkar kroppen, og ho har delt erfaringar og kunnskap om stressmestring. Ho er god på å forklara og formidla, både dei praktiske øvingane og kva stress kan gjera med kroppen vår. Ho utfordrar oss til å tenka gjennom om vala me tek i kvardagen er bevisste, får oss til å reflektera og opna oss for kvarandre. Dette har gjort det gode arbeidsmiljøet vårt endå betre! Gunn Marit engasjerer og har ei utstråling og energi som smittar! Så etter workshopen sat me igjen med ein god følelse, og erfaringar og kunnskap me skal ta med oss vidare i kvardagen vår på jobb!

 

- Hilde Seim Herfindal, leiar i Rogne barnehage

Devayoga - kurs hjå Gunn Marit har vore med å endra og forbetra min pust. Med yrke som utøvande songar er eg heilt avhengig av ein god, djup og kontrollert pusteteknikk, og etter å ha streva ein periode dei seinare åra har eg kome tilbake til ein mykje meir naturleg og djup pust ved m.a. hjelp frå Gunn Marit sin kunnskap. Devayoga-timane har vore gull for meg, og eit høgdepunkt i veka. Gunn Marit møter alle med varme, tryggleik og stor kunnskap. Eg har òg vore med på GMB aktiv helse - arrangement som Hjartepust, Pippi power og fylgt jolakalenderen i desember. Eg tilrår alt dette på det varmaste! No ser eg fram til ein vinter og vår med Fysio-sling!

- Berit Opheim

Kveik AS er takksame for det gode samarbeidet me har med GMB Aktiv Helse AS.

Me får utrulig gode tilbakemeldingar frå deltakarane som har vore til undersøking/behandling/trening/yoga  hjå Gunn Marit. Ho har ei FANTASTISK EVNE til å skape POSITIVE endringar hjå mennesker med langvarige /kroniske plager/sjukdomar  eller som er i ein sårbar situasjon. Ho er kjempedyktig.

Kveik AS skal drive arbeidsretta rehabilitering i åra framover og vil garantert samarbeide vidare med Gunn Marit og GMB Aktiv Helse AS for veiledning, behandling, trening og yoga.

Takk so langt 🙂

- Lena Gjernes , Kveik AS

Silje Sellevold Ringheim

Eg valte å gå til Gunn Marit fordi det over lang tid hadde bygd seg opp mykje indre stress.Eg starta saman med nokon andre ei eiga bedrift, KAMI Frisør og…

Les meir

Vektnedgang med Jan Ove Mjånes

Vektnedgang med Jan Ove Mjånes Etter vektnedgang Før vektnedgang Mitt livsendrande møte med GMB Aktiv Helse Eg hadde lenge tenkt at det måtte skje litt endringar i livet med tanke…

Les meir

Kulekøyrar Georg Hernes

Kulekøyrar Georg Hernes Spørsmål til Georg frå GMB Aktiv Helse   Korleis du kom i kontakt med meg som fysio? Eg kom i kontakt med deg som fysio gjennom toppidrettslinja…

Les meir

Kickboxar Christine Hagatun

Kickboxar Christine Hagatun Christine Hagatun, 26 år frå Voss. Kickboxar på internasjonalt nivå for Fana Kickboxing-klubb. Mitt fyrste møte med Gunn Marit Bergstrøm var då eg var 19 år. Eg…

Les meir

Video referansar