Om oss

GMB aktiv helse AS er eit privat helseforetak som gjer tilbod om helsefremmande /forebyggande behandling/trening/ rådgjevning. Me tilbyr gruppetrening, kurs, coaching og foredrag. Du kan få spesialtilpassa opplegg dersom du ynskjer det som bedrift, eller du vil ha besøk av oss andre plasser enn i våre lokaler.

Her skal du få kjenne deg ivareteken gjennom kyndig veiledning av kunnskapsrike og fagleg dyktige behandlarar og instruktørar. Vårt mål er å hjelpe menneske til å fungere optimalt ut frå sine eigene ressursar, gjennom glede og fellesskap.

Photo_Jon_Hunnålvatn_Tøn-08423

Gunn Marit Bergstrøm

Dagleg leiar- Gunn Marit er utdanna fysioterapeut og har sidan  2004 tatt mange kurs innan red cord trening, idrettsmedisisn, IMS trinn1 og 2, Kognitiv terapi kurs, Anatomy trains in motion kurs som ho nyttar til fysio-sling kurs, Deva yoga lærer, instruktør i holistisk traumesensistiv yoga og sertifisert somatisk reclamation sertifiserring.

Ho er også utdanna innan fitness som aerobic og spinning instruktør.

Ho er tidlegare langrennsløpar, har 2 årig leiar utdanning gjennom befalskulen i Marinen og har idrett grunnfag som tilleggsutdanning. Ho er eit naturbarn og elskar å vere ute i naturen der ho og får idear/skaparkraft.

Gunn Marit brenner for å hjelpe mennesker å finne si form gjennom glede med bevegelse og gjennom innsikt  og læring om sin eigen kropp og kva den enkelte person har behov for.

Photo_Jon_Hunnålvatn_Tøn-08408

Beate O Rekve

Ho har masterutdanning i Fysisk aktivitet og helse itillegg til pedagogikk. Ho har kurs innan red cord, boksing for parkinson pasienter, styrketrening, spinning og stavgang. Beate brenner for  å få folk i bevegelse og til helsefremmande aktivitet. Ho har lang erfaring med å jobbe med mennesker med spesialtilpassa behov itilelgg til å vere instruktør til ulike bevegelsesgrupper. Ho har vore ansatt hjå GMB aktiv Helse AS sidan 2018 der ho har både 1-1 oppfølging av person som ynskjer personleg veiledning og ulike gruppetreningar.

Beate brenner for å hjelpe mennesker til å få folk i bevegelse og til helsefremmande aktivitet. Beate er ein naturelskar og trives godt utandørs itillegg til å skape gode rammer for aktivitet.

Photo_Jon_Hunnålvatn_Tøn-08303

Våre kjerneverdiar

Bevegelse og glede

GMB står for "Glade Menneske Blømer". Treningsglede og livsglede er to av dei viktigaste verdiane våre.

Gode felleskap

Uansett om du er gamal eller ung, idrettsutøvar eller sofaslitar, skal du føla deg trygg og ivareteken hjå oss.

Meistring

Med fagleg kunnskap i botnen hjelper me deg til å fungera optimalt ved å sjå deg som menneske og støtta dine behov og ressursar.