Høyr Inge si historie om vegen tilbake til ein kropp med mindre smerter, auka energi og auka livskvalitet.

Les meir

Å ha balanse i livet ?? Kva skal til for at du lagar deg eit liv i balanse ? Kva ingridiensar treng du putte i vektskåla di for at du skal…

Les meir

Alle ynskjer å leve eit liv i balanse der me føler motivasjon og overskudd til jobb, familie, venner og aktiviteter . Likevell opplever dei fleste av oss perioder der me…

Les meir

Det er sundag og tåka ligg
tett utover Vangsvatnet.
Det er 8. oktober og hausten er her. Me har endeleg ein
sundag heilt fri utan planar.
Spørsmålet er når ein står opp
til ein ny dag, kva skal dagen
innehalda? Skal ein vaska hus,
baka kake, sjekka Facebook, instagram, reisa på besøk, trena,
ikkje trena, gå tur, leggja seg på
sofaen, lesa bok, måla, skriva,
førebu middag, invitera til middag? Det er så mange val – kva
skal ein velja? Ein kan fort la
dagen forsvinna utan å få gjort
noko dersom ein ikkje tek bevisste val. Kva ynskjer me å fylla
dagen med? Kvifor?

Les meir