Ikkje ver redd for å starte på nytt!

Alle ynskjer å leve eit liv i balanse der me føler motivasjon og overskudd til jobb, familie, venner og aktiviteter . Likevell opplever dei fleste av oss perioder der me føler oss stressa og i ubalanse .

For å oppnå balanse og behalde den- er det viktig å vere bevist på korleis me velger å bruke tida og kreftene våre. Samtidig må me passe på at kroppen får den nødvendige kvilen, næringen og bevegelsen den trenger .

Som fysioterapeut, Viking coach og Yoga instruktør høyrer eg dagleg at folk seier dei ynskjer endring, men at dei føler seg fanga av livet dei lever, og at dei manglar verktøya for å få til ei endring .

I haust tilbyr GMB Aktiv Helse AS både Deva yoga kurs , Viking coach program og Glad kroppkurs Itilegg til faste gruppetreningar og fysioterapi behandling .

Deva yoga er eit fantastisk redskap for endring. Deva yoga hjelper deg å « logge på» kroppen slik at du kan ta ein prat med deg sjølv korleis du har det, om du lever det livet du ynskjer deg og om du treng noko anna. Det er fyrst når du har fått kroppen i tale at du kan iverksette tiltaka som er nødvendig for å skape endring i ditt liv . Deva yoga vil lære deg djupe lange pust, stressreduksjon og tilstedeværelse i deg sjølv slik at du blir oppmerksom på spenninger / uro/ tankemønster og stress triggere i kropp og sinn i kombinasjon med enkle bevegelser som er med å forløyse muskulære spenninger .

Glad kropp kurset er eit kurs for deg som ynskjer å lære ulike verktøy å ta i bruk i DIN kvardag slik at du dagleg kan ta gode valg for deg sjølv . Trening og kosthald er viktig , men du treng også verktøy til å lytte , stoppe opp , korrigere og sette deg nye mål og iverksette nye tiltak for å oppnå balanse . Du vil her få eit skreddersydd program som du utfører på dine premisser i gruppe som heier kvarandre fram til å nå sine personlege mål .

Viking coach programmet er for deg som treng personleg veiledning individuelt og gjere dei endringar som er nødvendig slik at du kan leve eit liv i balanse . Du vil få auka sjølvkjensle , styrke til å stå stødig i deg sjølv og ta gode valg for DEG – som vil bidra til auka overskudd og livsglede .

So dersom du vil møte hausten med lave skuldre, oppleve balanse i livet og ta gode valg for deg og dine omgivnader er fyrste steg å ta ansvar og gjere noko med det!

Treng du veiledning , støtte og kompetanse for å komme igang er det berre å ta kontakt so kan me finne ut kva tilbod som høver dine behov ?

«Senk farten og nyt livet . Det er ikke berre naturen du går glipp av når du haster avgårde – du mister også oversikten over kor du skal og kvifor.»
– Eddie Cantor (1892-1964)

Velkomen til oss på GMB Aktiv Helse AS

Mvh Gunn Marit Bergstrøm