Digital detox?

Samhandling – interaksjon, ord som skildrar
samspel eller vekselvirkning mellom to eller fleire aktørar som handlar med kvarandre. Direkte kommunikasjon.
Tale, kjærteikn, ansiktsutrykk.
Felles for desse er at dei opprettheld og utviklar forholdet
mellom partane. Men samhandling føreset ei viss grad av gjensidighet.

Les meir