Gruppetrening

GMB aktiv helse AS ynskjer å bidra til helsefremmande og forebyggande aktivitet. I gruppetreninga trener du saman med andre. Dette skapar motivasjon, tilhøyrighet og felleskap. I tillegg til pust, pes og svette ynskjer me å gje deg mestring og bevegelsesglede. Tilbakemeldingar frå kundar er at ein vert i godt humør av å trene hjå oss. Vårt motto er:

"Saman gjer me kvarandre betre og sterkare".

Instruktørane har god erfaring og høg utdanning innan deira fagfelt.