Kurs og foredrag

Kursa hjå GMB aktiv helse AS ynskjer å bidra til endring hjå den enkelte. Me har kurs både innan spesifikke tema, stressmestring og personleg utvikling. Me kan hjelpe deg og motivere deg undervegs i prossesen medan du når dine mål.