Kurs og foredrag

Kursa hjå GMB aktiv helse AS ynskjer å bidra til endring hjå den enkelte. Me har kurs både innan spesifikke tema, stressmestring og personleg utvikling. Me kan hjelpe deg og motivere deg undervegs i prossesen medan du når dine mål. Her er nokre av dei faste kursa og tenestene me tilbyr. Du kan også sjå i aktivitetskalendaren vår for oversikt: https://gmbaktivhelse.no/events/

Nettkurs

Ta kurs på nett!

Til kursportalen

Kom i form med Gunn Marit

Utegruppe med fokus på kondisjonstrening. Her kan ein trene saman fysisk om ein bur på Voss men det er og mogeleg å trene der man er uanvhengig av kor ein bur i landet. Me kobler oss opp på messenger via mobil telefon og Gunn Marit trener deg via telefon. Det vert lagt opp til ulik intervall trening i ulike former itillegg til styrke trening. Du vil og få tilrettelagt eige styrke treningsprogram som du kan gjere heime. Kurset går over 8 gonger og kostar 1500 kroner.

Sjå tider

Deva yoga

Rolig yoga pust, stressmestring, bevisstgjering. Deva yoga er for deg som ynskjer å utføre / lære roleg yoga med djupe pust og enkle øvingar. Høver for deg som treng stress reduksjon , som har muskel / skjelett og kroniske plager.

Finn tider

Fysio sling

For dei som ynskjer å integrerer beveglighet /mobilitet /stabilitet i sin eigen kropp gjennom bevegelsar og pust. Terorien bak er å aktivere myofascia strukturer slik at ein få ein anatomisk og strukturell integrering gjennom bevegelse.

Finn tider

Sterk og stabil nakke/ skulder/ rygg kurs

Nakke / skulder /rygg kurs er for deg som har vondter i desse områda og treng kyndig veiledning på opptrening. Du vil få tilpassa øvingar til ditt behov men jobbe saman i gruppe. Fokus område vil vere styrke og stabilitets trening med eiga kroppsvekt, redcord slynger og Anna utstyr. I tillegg vil det verte jobba med bevistgjering , stress mestring og haldningskorrigering.

Kvar enkelt vil få tett oppfølging under kyndig oppfølging av fysioterapeut Gunn Marit Bergstrøm

Finn tider

Ein til ein samtalar

Personleg utvikling og stressmestring.

Ta kontakt