Me på GMB aktiv helse AS ynskjer deg eit godt nyttår <3

Pågrunn av Covid 19 har me diverre fått ein forsinka oppstart. Dette er berre å beklage men som alle forstår er dette heilt utanfor vår kontroll.  Det viktigaste er no at me hindrer smitte og at me kjem sterkt tilbake når alt er under kontroll.  Me håpar at alle gruppene er oppe å går frå veke 4.

Beate O. Rekve som har hatt vassaerobic, supersplasj, handymann, glad trening, lav terskel trening og boksing for parkinson pasienter er diverre vorte sjukemeldt og vil ikkje koma tilbake før etter fødsel permisjon. Det vil difor verte nokon endringar framover .

Gunn Marit vil no ha Vassaerobic, glad trening og Handymann tysdager og lavterskel trening etter kreft behandling og boksetrening for parkinson pasienter.

Silje Hauge vil fortsette å ha senior trening torsdager itillegg til Handymann trening.

Myrna Dral vil ha Vassaerobic og supersplasj trening torsdager .

Det vil framover bli  forandringer mht individuelle behadlinger pågrunn av begrensa kapasitet.       Men du vil kunne få skreddersydd opplegg dersom du treng :

Undersøkelse /behandling  av idrettskader / muskel/skjelett plager

Undersøking 45 minutt :   850 kroner

Behandling    45 minutt     850 kroner

Behandling    30 minutt       600 kroner

Stressreduksjon pakke   

Denne inkluderer  75 minutt  med individuell  samtale :                   1200 kroner

Samtale /øving       4 timer x 60 minutt                                                 4000 kroner

Samtale /øving        6 timer x 60 minutt                                                 5700 kroner                                                                     

Samtale /øving       10 timer x 60 minutt                                               9200 kroner

Kom i form pakke

Maks O2 test – verdi 950 kroner for enkel test ( pakkepris 800 kroner )

Tilpassa opplegg :   4 timer  x 60 minutt                                              40000 kroner

Tilpassa opplegg     6 timer  x 60 minutt                                              5700 kroner

                                   6  timer  x 45 minutt                                             5 100 kroner

Tilpassa opplegg     10 timer x 60 minutt                                              9200 kroner

                                   10 timer x 45 minutt                                               8200 kroner

Itillegg tilbyr GMB aktiv helse AS  foredrag og kurs/ workshops der me skreddersyr tema til den enkeltes behov.

Foredrag:

  • Stressreduksjon foredrag 
  • Korleis gjere seg sjølv og andre god ?
  • Skadeforebygging
  • Pust for livet

Workshop / kurs

  • Stressmestring
  • Korleis skape godt miljø i seg seg sjølv og påvirke sine omgivander på ein god måte?
  • Skadeforebyggande tiltak
  • Kva treng me for å få ein glad kropp ?
  • Pust for livet
  • Bygg deg sjølv sterk innafrå og ut

Me gleder oss til å møte 2021 saman med deg !

La oss gjere det som gjer oss glad og bra ?

Pust og LEV!

Beste helsing Silje, Myrna og Gunn Marit  <3