Frykta si stemme

I løpet av ein dag har me ca 60.000 tankar i hovudet vårt. Dei fleste tankane tenkte me også i går og for ei veke sidan. Eit innarbeid tankemønster kan me ha drege med oss heilt frå barnsbein av. Når me vågar oss ut i noko ukjent, eller opplever nye situasjonar eller møter folk som tenkjer annleis enn oss sjølve, vert me utfordra på vårt automatiske tankesett.

Denne artikkelen vart fyrst publisert i Avisa Hordaland. Les heile artikkelen her: