Lågterskel trening

Lågterskel trening er for deg som kjenner deg uerfaren og lite kjent med sal trening. Treninga er for deg som ynskjer kyndig veiledning slik at du kjenner deg trygg og opplever mestring under trening. Treninga foregår i gruppe men øvingar vert tilpassa dine behov.

Det vert lagt opp til kondisjon / styrke / stabilitet / balanse trening med variasjon.

Fysioterapeut Gunn Marit Bergstrøm står for treninga .

Påmelding til Gunn Marit på tlf 91878239 eller Mail gunnmarit@gmbaktivhelse.no

Visingsnavigering

Hending visingsnavigasjon

Today