Pågrunn av Covid 19 har me diverre fått ein forsinka oppstart. Dette er berre å beklage men som alle forstår er dette heilt utanfor vår kontroll. Det viktigaste er no at me hindrer smitte og at me kjem sterkt tilbake når alt er under kontroll. Me håpar at alle gruppene er oppe å går frå veke 4.

Les meir

Høyr Inge si historie om vegen tilbake til ein kropp med mindre smerter, auka energi og auka livskvalitet.

Les meir

Alle ynskjer å leve eit liv i balanse der me føler motivasjon og overskudd til jobb, familie, venner og aktiviteter . Likevell opplever dei fleste av oss perioder der me…

Les meir

Det er med glede og takksemd eg syklar gjennom vossabygda i skinande
sol. I det eg syklar heim frå jobb i lokala mine i idrettshallen, møter eg på menneske i aktivitet i alle aldrer og på alle nivå. Fotballbanane boblar over av ivrige fotballspelarar.

Les meir

Etter ein flott og lang vinter er me alle klare for vår.
Mange kjenner at motivasjonen aukar for å gjera utandørs aktivitetar når det vert
varmare og lysare i veret. Kva
med å lata våren 2018 vera våren der du møter sommaren i di
beste form?

Les meir

Det nærmar seg vår og både menneske, dyr og naturen byrjar å gjera seg klare for å spira og gro. Ordtaket «ein ny vår» kan brukast når ein ynskjer forandring. Vinterens dvale er forbi, nye frø kan bli sådd og få anlegg til å veksa og slå ut i full blomst.

Les meir

Nyttårstalen til kongen sette mennesket i fokus. – Mennesket er vår viktigaste ressurs, og me skal ha
nulltoleranse for mobbing, sa han. Dette kan høyrast naivt ut, synest mange, for mobbing har alltid funne stad og vil aldri forsvinna, er argument eg har høyrt. Men er ikkje det ei enkel, lettvint og negativ haldning? Skal me akseptera at det i det heile skal finna stad? Kva gjer
du om du ser nokon som ikkje blir behandla fint, stadig blir hakka på, utestengt eller gjer noko fysisk eller psykisk mot nokon annan? Seier du frå eller snur du deg vekk og let som du ikkje ser?

Les meir

N oreg er eit land prega av stor økonomisk velstand og gode materielle levekår for dei aller fleste born og
unge. Men ifylgje Oppvekstrapporten 2017 aukar barnefattigdommen i dette landet. Ifylgje rapporten veks no kvart tiande barn opp i familiar som har låginntekt over lengre tid.

Les meir